Kontakt

Sekretariatet for Energimærkningsordningen for facadevinduer: 

v/Johny H. Jensen
Telefon: +45 3190 2090
Mail: info@energivinduer.dk


For virksomheder, der ønsker optagelse i ordningen:

Følgende pdf-dokumenter downloades, udfyldes og udskrives.
Herefter underskrives de, og mailes til sekretariatet ved Elisabeth Lykke Nielsen på info@energivinduer.dk

Tilslutningsaftale 5.udgave (pdf)
Agreement affiliation 5.edition EN (pdf)
(Opdateret pr. 10. september 2015 med nyt afsnit under kapitel 5: Ekstern kontrol)

Bilag 1.4 Ansøgningsskema 2015 (tastbar DA pdf)
Bilag 1.4 Application form EN 2015 (tastbar EN pdf)

Bilag 2.8 2019 Prisliste og ekstern kontrol (DA pdf)

Infoblad 1.2 Vedrørende beregning af referencevindue og standardsprosse (DA pdf)

Eksempel på ansøgning (DA pdf) Et eksempel på hvordan en ansøgning kan se ud.

Fortolkning 2015 (DA pdf)

FAQ: For at skabe klarhed omkring reglerne for Energimærkningsordningen, vil sekretariatet gennem de mest stillede spørgsmål hermed præcisere de gældende regler.

Materialeliste:
For at sikre ensartet materialedata anvendt i U-værdis beregninger for vinduer og døre er der lavet materialelister, som løbende opdateres. Se Materialelisten her


 

Etiket:

Der er nu mulighed for at bestille selvklæbende etiketter i 3 forskellige udgaver til brug ved udstillinger, på færdige produkter, m.m. Hvis du ønsker etiketter kan de bestilles ved henvendelse på etiket@energivinduer.dk

Etiket eksempler


Illustrationer:

Trine Fredsø

udluftning