Find energivinduer her

Træ - System 2 ØKO

Træ er et naturmateriale, og har hidtil været det mest anvendte materiale til danske vinduer.
Det er vigtigt at huske, at træ ikke bare er træ. Dels er der forskel på de forskellige træarters egenskaber, dels kan 2 stykker træ af samme art have forskellige egenskaber. Vækstforhold, fældning, udskæring og behandling er faktorer, der influerer på træets egenskaber.
Trævinduer fremstillet efter system 2 ØKO skal ifølge VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser have en andel af kerneved i træet på min. 90 %, og være overfladebehandlet med et miljøvenligt træbeskyttelsessystem.

T/2ØKO (Træ/2ØKO)

Outline Vinduer A/S

Reg. nr. 506

Opdateret 120520

B-pil Certifikat 506-2.4_240919 – 2-lags Træ B

A-pil Certifikat 506-11 – 3-lags Træ A

www.outline.dk