Find energivinduer her

Træ - System 2 ØKO

Træ er et naturmateriale, og har hidtil været det mest anvendte materiale til danske vinduer.
Det er vigtigt at huske, at træ ikke bare er træ. Dels er der forskel på de forskellige træarters egenskaber, dels kan 2 stykker træ af samme art have forskellige egenskaber. Vækstforhold, fældning, udskæring og behandling er faktorer, der influerer på træets egenskaber.
Trævinduer fremstillet efter system 2 ØKO skal ifølge VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser have en andel af kerneved i træet på min. 90 %, og være overfladebehandlet med et miljøvenligt træbeskyttelsessystem.

T/2ØKO (Træ/2ØKO)

Kastrup A/S (træ)

Reg. nr. 513

Opdateret 100322

Certifikat 513-3.4_100322 – Kastrup Træ A Fyr

www.kastrupvinduet.dk