8. Hvor meget forurener produktion, anvendelse og bortskaffelse af energivinduer i forhold til traditionelle vinduer?

Der er ingen ekstra forurening ved hverken produktion, anvendelse eller bortskaffelse for energivinduer i forhold til traditionelle vinduer. Men det er klart, at produktionen har sine omkostninger – så hvis du vil være ekstra god ved naturen, skal du passe og pleje dine vinduer så godt som muligt, så de holder så længe som muligt.

Vinduer er en meget sammensat konstruktion og ofte fremstillet af mange forskellige materialer, der hver især har en forskellig miljøvurdering, livscyklus og bortskaffelse.

Vinduets miljøbelastning finder imidlertid mest sted i brugsfasen, hvor vinduets energiegenskaber vejer tungest. Jo bedre energiegenskaber vinduet har, des mindre er miljøbelastningen i hele vinduets levetid.