En del af løsningen

Energimærkningsordningen gør det nemmere for dig at vælge de mest energirigtige vinduer og spare på energien.

Om mærkningen

Har vinduet en energirude? Har ruden varm kant? Er vinduets sprosser godt isoleret? Er vinduets poste godt isoleret? … og hvad er en post? Er karmen isoleret? 
Er rammen? Hvad er rudens g-værdi? Hvad står “g” for? Hvad er rudens u-værdi? Og hvad er egentlig en “u-værdi”? Hvad med LT-værdi, gw -værdi, Eref?

Før var det meget kompliceret at finde det rigtige vindue. Nu kan du nøjes med at kende alfabetet.

energi_trappe2

Find rundt i alle fagbegreberne. Vi har lavet en begrebsforklaring til dig.

Energistyrelsen og VinduesIndustrien har indført en energimærkningsordning for vinduer. Ordningen gør det nemt at finde det mest energirigtige vindue.

Energimærkerne viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt vinduet er. Du kender skalaen fra andre produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler, lyspærer m.m.

Når du skifter vinduer, er der nu lovkrav om, at du skal vælge vinduer svarende til A- eller B-mærkede energivinduer. Eneste undtagelse fra lovkravene er, hvis dit hus ikke er omfattet af Bygningsreglementet, fx hvis det er fredet.

Hvorfor energivinduer?

Ny lov: Danmark viser vejen

13. July 2023

Nytter en dansk lov om energivinduer uden EU? Ja, det gør det. Vi kan nemlig vise, at det godt kan lade sig gøre. Derfor har den danske regering bestemt, at der skal være en energimærkningsordning for facadevinduer.

Klima: Energivinduer gør en forskel

13. July 2023

Helt op til 7 % af Danmarks samlede energiforbrug ryger direkte ud af vores utætte og dårligt isolerede vinduer. Hvis du vælger A-mærkede energivinduer, kan det tal for dit hus blive til et stort, flot nul.

Certifikatet

Certifikatet er dit bevis på, at vinduesproducenten er underlagt løbende kontrol og at vinduessystemets energidata er beregnet, afprøvet og verificeret af et uvildigt organ.

Som forbruger kan du bruge certifikatet til at kontrollere energiegenskaberne på de vinduer, du vil købe.

Energidata for de enkelte energimærkede vinduer kan du finde på Positivlisten.

Tilskud til vinduesudskiftning

Bygningspuljen, som er en tilskudspulje under Energistyrelsen, tildeler i øjeblikket ikke flere tilskud til vinduesudskiftning. Bygningsejere, der allerede har fået tilsagn om tilskud, kan fortsat anmode om at få tilskuddet udbetalt iht. ordningens regler.

I oktober 2023 erstattes Bygningspuljen af Energirenoveringspuljen, som blandt andet giver tilskud til vinduesudskiftning. Læs mere om ordningerne og se hvilke godkendte vinduessystemer, der er tilskudsberettigede.

Du finder dem hos Energistyrelsen.

Kontakt

Sekretariatet

Energimærkningsordningen for facadevinduer

v/ Johny H. Jensen
Telefon: +45 3190 2090
Mail: info@energivinduer.dk

Dansk Vindues Verifikation

Læs mere om DVV-certificerede vinduer og yderdøre.

Energimærkningsordningen

Ordningen for vinduer er etableret af VinduesIndustrien efter aftale med Energistyrelsen

Se Energistyrelsens officielle energispare-hjemmeside, og læs om mulighederne for tilskud.