For virksomheder, der ønsker optagelse i ordningen:

Nedenstående to pdf-dokumenter sendes i underskrevet form til sekretariatet ved Elisabeth Lykke Nielsen på info@energivinduer.dksammen med det dokumentationsmateriale, der er angivet på ansøgningsskemaet (Bilag 1.5).

Tilslutningsaftale 6.udgave (pdf)
Affiliation agreement  6th.edition EN (pdf)

Bilag 1.5 Ansøgningsskema 2020 (DA pdf)
Bilag 1.5 Application form EN 2020 (EN pdf)

Mere information vedr. ordningen:

Bilag_2.11_Prisliste_og_eksternkontrol 2024(DA pdf)

Fortolkninger (DA pdf)

(opdateret pr januar 2022)