Materialegrupper

Materialegruppe-beskrivelser

Træ / Stenuld

Stenuld

Bæredygtigt produkt – stenuld er et genanvendeligt naturmateriale.

Træ / FRP

Træ/FRP

Vinduer af FRP materialer (Fiber Reinforced Polymer) også benævnt kompositmaterialer udvendigt, og træ indvendigt, er en ny materialekombination, som er ved at blive udbredt i Danmark.

Materialekombinationen har kunnet sikre et ønske om en minimal vedligeholdelse og slanke konstruktioner, samtidig med at man kan bevare træet indvendig.

Træ / System 2ØKO

Træ – System 2 ØKO

Træ er et naturmateriale, og har hidtil været det mest anvendte materiale til danske vinduer.
Det er vigtigt at huske, at træ ikke bare er træ. Dels er der forskel på de forskellige træarters egenskaber, dels kan 2 stykker træ af samme art have forskellige egenskaber. Vækstforhold, fældning, udskæring og behandling er faktorer, der influerer på træets egenskaber.
Trævinduer fremstillet efter system 2 ØKO skal ifølge VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser have en andel af kerneved i træet på min. 90 %, og være overfladebehandlet med et miljøvenligt træbeskyttelsessystem.

FRP / Kompositmaterialer

FRP – Kompositmaterialer

Vinduer af FRP materialer (Fiber Reinforced Polymer) er også benævnt kompositmaterialer. FRP materialer er også anvendt ved fremstillingen af vingemøller, broer m.m.
Med FRP profiler kan man opnå slanke vindueskonstruktioner med en minimal vedligeholdelse.

Træ / Alu

Træ/Alu

Vinduer af aluminium udvendigt og træ indvendigt har fundet stor udbredelse i Danmark i de senere år. Her har materialekombinationen kunnet sikre ønsket om en minimal vedligeholdelse udvendig, og en bevarelse af træoverfladen indvendig. For at forbedre materialekombinationens energiegenskaber har man i de senere år erstattet en stor del af aluminiummet med plastkompositter.

Hårdttræ

Hårdttræ

Det er vigtigt at huske, at træ ikke bare er træ. Dels er der forskel på de forskellige træarters egenskaber, dels kan to stykker træ af samme art have forskellige egenskaber. Vækstforhold, fældning, udskæring og behandling er faktorer, der influerer på træets egenskaber.
Hårdttræ er et naturmateriale. Betegnelse Hårdttræ benyttes for de danske træarter som f.eks. eg, bøg og ask og de mere eksotiske træarter som teak og mahogni. Fælles for dem alle er, at de er imprægneret fra naturens side. Vinduer af hårdttræ, som er behandlet med transparente olier, skal vedligeholdes normalt mindst hvert halve år.

Træ

Træ

Træ er et naturmateriale, og har hidtil været det mest anvendte materiale til danske vinduer.
Det er vigtigt at huske, at træ ikke bare er træ. Dels er der forskel på de forskellige træarters egenskaber, dels kan to stykker træ af samme art have forskellige egenskaber. Vækstforhold, fældning, udskæring og behandling er faktorer, der influerer på træets egenskaber.
Trævinduer fremstillet efter VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser skal være imprægneret imod råd og have en andel af kerneved i træet på min. 60 %.

Plast

Plast

Plastvinduer er fremstillet af profiler af PVC med stål- eller FRP-forstærkede indlæg (komposit).
PVC er et af de stærkeste og mest holdbare plasttyper der findes. Plastvinduer kræver kun lidt vedligeholdelse, da PVC-overfladen ikke nedbrydes eller misfarves. Vinduerne bør dog – som andre vinduer – rengøres jævnligt.

Alu (Metal)

Metal

Metalvinduer og facader bruges ofte hvor der ønskes slanke konstruktioner med stor styrke og stivhed, og hvor der ønskes minimal vedligeholdelse både ud- og indvendigt.
Aluminiums varmeledningsevne er meget høj, og derfor skal vinduesrammer og karme have indbygget kuldebro-afbrydelse.