05. Uw – værdi

Vinduets samlede U-værdi (Uw) er et mål for, hvor godt vinduet isolerer. Måleenheden er W/m2 K. 
Jo lavere U-værdi, des bedre. U-værdien varierer afhængig af vinduets størrelse og udformning.

Energimærkede vinduesproducenter skal oplyse om de aktuelle vinduers U-værdi ved tilbud eller ordrebekræftelse.